Klauzula RODO
Ze względu na wymagania prawne prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną załączoną poniżej. Prosimy o przesyłanie cv wraz z wklejoną do jego treści klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych KANDYDAT sp. z o.o. a także na udostępnienie podanych przeze mnie danych w celach rekrutacji. Oświadczam, że administrator danych osobowych spełnił w stosunku do mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa.”

Klauzula informacyjna
Podchodzimy ze szczególną starannością do ochrony Pani/Pana danych osobowych.
Specjalizujemy się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi: w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, audytach menadżerskich, w prowadzeniu indywidualnych programów career advisory. W związku z naszą działalnością zbieramy i przechowujemy dane osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach rekrutacyjnych i innych projektów z zakresu doradztwa zarządzania zasobami ludzkimi informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma KANDYDAT Sp. z o.o. NIP: 8361873469, REGON: 385711487

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Z Administratorem Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kandydat.net

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i/ lub projektów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (artykuł 221).
Zgoda może zostać w dowolnym czasie cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie.
Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa Danych będą upoważnione przez Administratora Danych Osobowych osoby i podmioty, które przetwarzają dane osobowe na jego polecenie, na podstawie udzielonego im upoważnienia lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty współpracujące ( na rzecz, których jest lub będzie prowadzona rekrutacja).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, w którym biorą Państwo udział; natomiast w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Mają Państwo prawo do:
· dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
· sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
· usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
· przenoszenia danych osobowych,
· w dowolnym momencie – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (jeżeli dane są zbierane na podstawie zgody),
· wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi niezbędny warunek, aby uczestniczyć w procesach rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie pominięcie Państwa kandydatury w prowadzonych procesach rekrutacji.
KONTAKTY

Kandydat sp. Z.o.o/ Biuro w Skierniewicach: Skierniewice

96-100, Ul Stanisława Rybińskiego 8, Lok 310.


Oddział w Warszawie: 02-697 Warszawa, Wincentego Rzymowskiego 30, lok 311KRS 0000832205 NIP 8361873469 Regon 38571148700000